Toftbyn E6

Falu Stadsnät till Toftbyn Etapp 6

Senast uppdaterad: 9 april 13:10
Under vintern har vi utfört 9 stycken tryckningar under vägen mellan Backanäs och Ramsnäs, tillhörande etapp 4. Andra förberedande jobb som kvarstår i etappen är att förlägga slang i sjön Stjärten, något som utförs när is och tjäle försvunnit.
Vi kommer även att fortsätta med förberedande arbeten i etapp 6 under april och maj. Tryckningarna är en förberedelse för att ku...
Kontaktpersoner för Toftbyn E6
  • Falu Energi & Vatten Kundtjänst
    , 023-77 49 00