Skuggarvet

Falu Stadsnät till Skuggarvet

Senast uppdaterad: 2019-10-31
Under 2019 påbörjar vi arbetet med att ansluta Skuggarvet till Falu Stadsnät. Entreprenadarbetena kommer att inledas i november. Schaktning och förläggning av elkablar/kanalisation pågår sedan till att tjälen kommer. Vi räknar med att installationerna blir klara under 2020.
Har du ännu inte beställt en anslutning?
Kontakta vår kundtjänst för mer information om erbjudandet.
Kontaktpersoner för Skuggarvet