Driftstatus
  • Följdfel efter strömavbrott
    Startade 12 juni 14:30
    Följdfel efter strömavbrott
    Driftstörning: Till följd av strömavbrottet har vi haft vissa störningar i stadsnätet. Dessa är nu åtgärdade. Upplever du fortfarande problem prova att starta om din router. Kvarstår problemet så kontaktar du din tjänsteleverantör.

Driftmeddelanden

Här samlar vi information om driftstatus och driftmeddelanden.
Klicka på meddelandet till vänster för att se hela texten.