bredbandshandboken
Bredbandshandboken

Bredbandshandboken är flera korta filmer om hur en anslutning till villa går till. Den ger information om hur installationen, vilka möjligheter en anslutning erbjuder, hur du ska tänka när du väljer tjänst och hur du kan felsöka din anslutning.
Du kan själv välja vilken film du vill se genom att klicka dig fram i startmenyn.
Vill du ha mer information kan du här titta på Post- och Telestyrelsens informationsfilm som ytterligare förklarar nyttan med bredband.
Klicka här för att se filmen.