Falu Energi & Vatten satsar på Internet of Things (IoT)

Falu Energi & Vatten är genom Norrsken ny medlem i samverkansklustret StadshubbsAlliansen. Norrsken ägs av cirka 20 energibolag/kommuner och av dessa har inledningsvis Falu Energi & Vatten, Gävle Energi, Dala Energi, Söderhamn Nära, Umeå Energi och Sandviken Energi valt att gå med i StadshubbsAlliansen från början.
StadshubbsAlliansen omfattar i dagsläget ett drygt tiotal medlemmar som tillsammans erbjuder stadshubbar i över 30 kommuner, och fler är på väg.
– Att Norrsken anslutit sig till den snabbväxande StadshubbsAlliansen är ett viktigt steg för att snabbt få upp en infrastruktur för IoT i vår region. Det kommer ge oss och våra ägare möjlighet att etablera lösningar för smarta städer och samhälle, säger Björn Jonsson, vd för Norrsken.
Johan Nyström, ansvarig för Stadshubben och StadshubbsAlliansen på Öresundskraft uttrycker också sitt gillande:
– Det är riktigt roligt att få hälsa Norrsken välkomna in i StadshubbsAlliansen.
De representerar ett stort geografiskt område mellan Gävle till Umeå och gör att StadshubbsAlliansen nu börjar bli rikstäckande.
Falun får en nationell plattform
Samarbetet ger tillgång till en nationell plattform, ett stort nätverk av kunskap inom området och möjlighet att dela kostnader med andra nätägare i Sverige. När tjänsteleverantörer ansluter sig till StadshubbsAlliansen blir de tillgängliga även för de som bor och verkar i Falun. Samarbetet ger också fördelar på grund av sin storlek. Det är svårt för en mindre enskild kommun att locka de stora tjänsteleverantörerna.
– Genom att vi nu går med i samverkansklustret StadshubbsAlliansen så blir Internet of Things verklighet. Såväl näringsliv som offentliga aktörer i regionen kan utveckla sina verksamheter och tjänster. Detta är ett bra verktyg för fortsatt hållbar utveckling och effektivisering i kommunen och regionen, säger Tommy Åberg, Produktchef Stadsnät, Falu Energi & Vatten.
Stadshubb är en ny infrastruktur
En stadshubb ger Falu Energi & Vatten, kommunen, landstinget och privata aktörer infrastruktur som genom radioteknik gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Sensorerna kan i princip monteras på vad som helst och det finns sensorer för att mäta i stort sett allt.
Denna infrastruktur används för att samla in mätvärden från sensorer, givare och mätare. Värdena kan sedan användas på ett intelligent sätt som beslutsunderlag och skapa händelser baserat på insamlat data. Kommunikationen sker trådlöst med en mycket strömsnål teknik, LoRaWAN™. Tekniken möjliggör kommunikation på flera mils avstånd. Falu Energi & Vatten kommer att bygga ett öppet nät där den som vill kan leverera tjänster. Affärsmodellen kan liknas vid den för stadsnät där Falu Energi & Vatten äger och driftar infrastrukturen och tjänsteleverantörer levererar tjänster (internet, tv, telefoni).
– Vi har redan idag Falu kommuns största fibernät och vill nu vara med och leverera en trådlös infrastruktur för strömsnåla alternativ där sensorer och givare kan drivas med batterier (vattentempgivare, papperskorgar, rökdeckare i skogen med mera). LoRaWAN™ är den infrastruktur vi vill satsa på. Inom mobilnät finns det stora nationella aktörer med väletablerade nät och där ska vi inte in och konkurrera på lokal nivå, förklarar Åberg.
Skapar nya tjänster och möjligheter
IoT öppnar upp för nya tjänster. På strategiska platser i kommunen sätts det upp så kallade gateways. Dessa bildar ett trådlöst nätverk. Om man till exempel vill mäta vattentemperaturen i en sjö placerar man en givare som drivs på batteri i lämplig sjö. Givaren registreras sedan i systemet och börjar samla in data om vattnets temperatur som sedan kan visas i realtid på till exempel en webbplats. Fler exempel kan vara soptunnor som talar om när det är dags för tömning, olika typer av larm från sensorer och givare i nätstationer och trycksensorer som känner av läckor i vattenledningar och automatiskt stänger ventiler. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för vad som går att göra.
Principen gäller för alla givare och sensorer. De placeras ut, registreras i systemet och samlar in värden som man sedan kan använda exempelvis för information eller beslutsunderlag för att automatisera händelser.
– Vi skapar förutsättningarna, att via en öppen infrastruktur, realisera alla idéer. Många större tjänsteleverantörer finns redan idag men många nya kommer att uppstå vartefter idéerna dyker upp och realiseras i form av nya tjänster. Vi börjar med några pilotprojekt för att sedan utvärdera konceptet. Tanken är att börja med Falu stad för att sedan bygga ut i hela kommunen, avslutar Tommy.
#inlineditbutton