Full fart på utbyggnaden av stadsnätet

Kopparnätet som varit transportmedia för datatrafik och telefoni under lång tid avvecklas i hela Sverige. Den nya infrastrukturen som byggs upp för kommunikation är fiber. Fibernätet är framtidssäkert och bygger på ljusstrålar som skickas i böjbara glasstavar i mycket höga hastigheter. Ljusets hastighet är det snabbast vi känner till och en fiber klarar av att transportera data i flera Terabit/sek.
— I Falu kommuns bredbandsstrategi är målsättningen att 90 % av Falu kommuns invånare ska ha möjlighet till snabbt bredband år 2020. Att definitionen är ”möjlighet till” i stället för ”vara anslutna” bygger på att det är frivilligt att ansluta sig och vissa väljer att avstå berättar Tommy Åberg, produktansvarig på Falu Energi & Vatten.
Definitionen är att det ska finnas en fiberansluten punkt minst 50 m från en permanent bostad vilket gör att den boende har en möjlighet att ansluta sig till en rimlig kostnad inom rimlig tid.
— Falu Energi & Vatten via Falu Stadsnät är en av flera aktörer som arbetar för att kommunen ska nå det högt satta målet. Byggnation av fibernät är en öppen marknad i konkurrens och gör att konkurrenssituationer kan uppstå om fler aktörer vill bygga fibernät i ett område, berättar Tommy.
Image

Bygg med EU-bidrag

På landsbygden är det oftast betydligt dyrare att bygga nät då det är långa grävningar till färre antal hushåll än i staden. För att möjliggöra en levande landsbygd med samma förutsättningar som i staden så finns det bidrag (EU-medel) att söka från Tillväxtverket och Jordbruksverket.
— Just nu är det högre efterfrågan på fiberanslutning till stadsnätet än vi hinner leverera. Vi bygger så mycket vi hinner varje år och försöker ansluta så många vi kan. Om det inte byggs hos dig i år så är det förmodligen din tur under 2019 eller 2020. Det som inte blir klart vid utgången av 2020 kommer succesivt att bli utbyggda förhoppningsvis tills vi når 100 %, säger Tommy.
Falu Stadsnät är ett öppet fibernät. Det innebär att FEV är nätägare och äger all aktiv utrustning i nätet. 

— Öppenheten består i att vi inte själva levererar tjänster utan överlåter det till våra tjänsteleverantörer som konkurrerar på samma villkor. Det ger en konkurrenssituation som i slutändan ger dig som kund lägre priser med högre kvalitet, avslutar Tommy.
Under åren 2014-2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden nästan 13 miljarder kronor i Sverige.
EUlogo_v_RGB
tommyasberg
– Vi bygger så mycket vi hinner varje år och försöker ansluta så många vi kan. Om det inte byggs hos dig i år så är det förmodligen din tur under 2019 eller 2020, säger Tommy Åsberg som är produktansvarig.