Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddslag att gälla.
På Falu Energi & Vatten AB värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera om en viktig förändring kring hur vi får och kommer att hantera dina personuppgifter.
Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddslag att gälla, GDPR, och den ersätter personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Därför har Falu Energi & Vatten-koncernen tagit fram en integritetshantering.