Hantering av personuppgifter

På Falu Energi & Vatten AB värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera om en viktig förändring kring hur vi får och kommer att hantera dina personuppgifter.
Den 25 maj 2018 började en ny dataskyddslag att gälla, GDPR, och den ersätte personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Falu Energi & Vatten har tagit fram en integritetshantering som du kan läsa här:
#inlineditbutton