Kapaciteten är god i Falu Stadsnät

Stadsnäten är en särskilt samhällsviktig funktion som behövs för att begränsa smittspridningen av Corona (Covid-19). Saker som hemarbete, digitala vårdkontakter och distanshandel är beroende av fungerande kommunikationsnät.
På grund av den ändrade karaktären av användning i vårt stadsnät, Falu Stadsnät, har vi extra koll på hur kapaciteten används och följer utvecklingen noga. Sedan utbrottet av coronaviruset har antalet personer som arbetar hemma och studerar på distans ökat.
Kapaciteten är god
I dagsläget ser vi inga orostecken för att kapaciteten inte kommer att räcka till, utan stadsnätet har god kapacitet. Användningen är som innan utbrottet av Corona:
  • kvällstid ökar användandet av olika typer av streamingtjänster
  • dagtid är användandet fortfarande relativt oförändrad med en liten ökning
Om vi får betydligt högre användande av kapaciteten, framförallt dagtid, finns möjligheten att göra vissa justeringar för att alla ska kunna få en bibehållen högkvalitativ kommunikationslösning. En justering kan vara att sänka de högsta hastigheterna.
Saker som påverkar stadsnätet
Förutom stadsnätet kan det vara andra omständigheter som påverkar din kapacitet och kvalitet i hemmet eller på jobbet:
  • Din tjänsteleverantörer kan få kapacitetsproblem genom det nationella nätet.
  • Ditt eget nätverk hemma (wifi) eller arbetsgivarens interna it-miljö kan vara en begränsning.
  • Leverantörerna av serier, tv och film, exempelvis Netflix och HBO, har sänkt kapaciteten i sina videoströmmar under krisen för att spara kapacitet i näten.
Frågor
Om du har frågor kring kapaciteten i stadsnätet är du välkommen att kontakta kundtjänst, 023-77 49 00.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.