Stadsnät för bostadsrätter och villasamfälligheter

Den fiberoptiska kabeln kommer att ersätta de gamla kopparnäten och koaxnäten med en teknologi som inte känner några begränsningar. Det är framtidens kommunikationsvägar för nyheter, sociala kontakter, information, telefoni, HDTV, underhållning, nöjen, utbildning, hemarbete, larm, styrning och bevakning och mycket mycket annat som vi bara anar idag.
Vi ansluter inte enskilda hushåll eller villor. Ingår du i en förening så är det med föreningen vi tecknar avtal om en anslutning. Boende i föreningen ansluts via det fastighetesnät eller områdesnät som föreningen bygger.

Investering för framtid och valfrihet

Föreningen gör inte bara en investering i framtidssäker teknik, utan en anslutning som ger också de boende full valfrihet att välja de tjänster de vill ha. Mångfalden är stor och de blir inte låsta till en viss Internetleverantör. Den här friheten tycker vi är lika självklar som att varje hushåll bestämmer vilken morgontidning de vill prenumerera på.
Dessutom kan föreningen utnyttja stadsnätet för administration, energistyrning, larm och övervakning samt information till de boende.
Är du kontaktman för föreningen gör du en intresseanmälan här på webben. Vi kontaktar dig och har ett informationsmöte med styrelsen och kommer med ett avtalsförslag. Vi har samarbetspartners som kan bygga fastighets- och områdesnät och en färdig process för information och beslut.
Är du boende i föreningen kan du knuffa på.
shutterstock_38815831
Vi ansluter bostadsrättsföreningar och villasamfälligheter.
Kontakta oss så berättar vi mer.

FÖRENINGENS ANMÄLAN
#inlineditbutton