Öppet stadsnät för fastighetsägare

Investera i framtidens teknik

Kapaciteten i stadsnätet erbjuder i princip obegränsad prestanda. Du investerar i en framtidssäker lösning som ger dig hög och utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet och total valfrihet för dig och dina hyresgäster. Tekniken kommer att vara grunden för all typ av kommunikation, såsom TV, internet och telefoni, och bereder också väg för alla idéer och lösningar inom det intelligenta hemmet och fastighetsautomation.

Hyresgästens valfrihet

Det handlar om hyresgästens valfrihet, som innebär att du överlåter till hyresgästen att själv välja sina bredbandstjänster - lika självklart som att var och en väljer sin egen morgontidning. Som fastighetsägare finns det också möjlighet att överlåta valet av TV-lösning till hyresgästen.

Tre steg för anslutning

switch
1. Fiberanslutning till fastigheten. Från stadsnätets backbonenät byggs områdesnät, till vilket villaområden och fastigheter ansluts. När du beställer en anslutning drar vi fram och förser din fastighet med en fiberanslutning. Överlämningspunkten är en eller fler fastighetsswitchar. För denna fastighetsanslutning betalar du ett engångsbelopp, en investering i fastigheten.
natuttag
2. Fastighetsnät. Nästa steg är att förse fastigheten med ett fastighetsnät som ser till att hyresgästerna får tillgång till Falu Stadsnät. Ett fastighetsnät kan byggas antingen med kopparkablar eller rekommendationsvis med ett mer framtidssäkert fibernät. Som fastighetsägare kan du välja att bygga nätet själv med annan entreprenad. Vi hjälper dig gärna och har samarbete med ett antal auktoriserade och utbildade fastighetsnätbyggare.
3. Uppkoppling av hyresgästerna. När slutligen fiberutrustningen monterats i lägenheterna kan hyresgästerna börja använda sin fiberanslutning. Varje hyresgäst kan nu utifrån eget behov och intresse välja sina tjänster. De väljer själva från vår meny Beställ tjänst och tecknar avtal med respektive tjänsteleverantör.
FÖR FASTIGHETSÄGARE
#inlineditbutton