Om oss

Falu Energi & Vatten bygger och driftar ett öppet framtidssäkert fibernät för det digitala samhället. Vi är den lokala kommunägda leverantören av ett öppet nät där du som slutanvändare väljer fritt tjänsteleverantörer och vilka tjänster du vill ha.
Det finns fler skäl att välja ett kommunägt stadsnät framför andra kommersiella alternativ.

1. Framtidssäker prestanda

Fiberoptiska nät har kapacitet för framtiden. Signalerna i den optiska fibertråden färdas med ljusets hastighet. Idag levererar vi kapacitet upp till 1 Gbit/s. Genom att uppgradera ändutrustningarna i nätet kommer vi att kunna leverera 10 och 100 Gbit/s när framtiden kräver det.

2. Kvalitetssäkrade tjänster

Om du använder din bredbandsanslutning till Internet, telefoni och tv så kommer de att slåss om din erhållna bandbredd om du kör över kopparnät. I Stadsnätet kan vi däremot kvalitetssäkra prestanda för de olika tjänsterna så att de inte stör varandra.

3. Alla älskar valfrihet

I det öppna Stadsnätet råder fri konkurrens mellan många tjänsteleverantörer och tjänster. Du kan välja och vraka som du vill. Är du inte nöjd kan du enkelt byta. Konkurrensen gör att kvaliteten höjs och priserna pressas. Dessutom kan mindre lokala leverantörer vara med och konkurrera på samma villkor som de stora. Och det är du som är kung i nätet.

4. Regional infrastruktur

Stadsnätets knyter samman alla fastigheter i kommunen i ett gemensamt snabbt nätverk för snabba IT-kommunikationer och digitala samhällstjänster. Precis som man byggt elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och vägnätet. En infrastruktur som alla får åka på. Det kommer att utveckla regionen och gynna både näringsliv, samhällsservice och individerna. Och från vårt regionala nätverk når vi snabbt ut i världen via olika Internetleverantörer.

5. Fiber till landsbygd

Falu Stadsnät arbetar intensivt med att få bredband till landsbygden. Målet är enligt kommunens bredbandsstrategi att nå ut till 90 % av hushållen senast år 2020.
Vi samarbetar med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att kunna bygga ut fibernät till boende, företag och ideella verksamheter på landsbygden.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.
Projekten finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projekten medför att boende i området får ett bredband i världsklass.
Hittills är följande områden på landsbygden anslutna: Olsbacka, Främsbacka, Isala, Hunsen, Länsbodarna-Vika, Aspeboda, Ljusdal, Hinsnoret, Sörbo-Nyhyttan-Lunån , Toftbyn, Liljan, Lumsheden.
ANSLUT DIG NU

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.