Vad kostar det?

Kostnaden för stadsnätsanslutningen utgörs dels av en anslutningsavgift (engångskostnad) och en löpande serviceavgift. Priser är inklusive moms.

Anslutningsavgift

När vi ansluter ett nytt område (fokusområde) och beställningsgraden är hög, erbjuder vi ett kampanjpris för villaanslutningen. Den kan variera mellan olika områden beroende på anslutningsgrad och lokala förhållanden.
Ordninarie pris för en villaanslutning är 22 000 kr (inkl moms). Har du rätt till ROT-avdrag blir priset 20 500 kr. Du kan också dela upp investeringen och betala 415 kr/månad i 60 månader.
Bygger du nytt är anslutningspriset för en nybyggd villa 18 000 kr (inkl moms).

Serviceavgift

Serviceavgiften är 40 kr/mån och avser kostnad för löpande service och underhåll av stadsnätet.

Hur går det till?

Vad gör vi och vad gör du?

  1. Vi gräver och anlägger fibernät fram till tomtgränsen.
  2. Villaägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgränsen fram till villan.
  3. Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Villaägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt.
  4. Vi ansluter med fiberkabel och monterar ett bredbandsuttag inom två meters radie.
  5. Villaägaren ombesörjer att el är framdraget i närheten av uttaget.
  6. Villaägaren ansvarar på egen bekostnad för återställningsarbete på egen fastighet. ( I undantagsfall, vid anslutning av stora områden, kan vi gräva även på din fastighet. Då ingår endast grovåterställning).
  7. Vi kan på begäran vara behjälplig i kontakter med leverantörer och anläggare för arbete på egen mark.

Hur bygger man ett nät i villan?

Från ditt uttag kan du dra egna nätverkskablar dit du vill ha dem och/eller installera ett trådlöst nätverk.
Läs mer om hur det går till under menyn Koppla upp dig.
dike
Du gräver ett dike som är 40 cm djupt och ca 10-20 cm brett, från tomtgränsen fram till grunden.
ANSLUT DIG NU