Fiberanslutning till din fastighet

Det digitala samhället

Vi är mitt i ett teknikskifte där det är dags att byta ut de gamla kopparledningarna till dagens och framtidens digitala teknik – fiber. Allt fler tjänster levereras via bredbandet och det ställer höga krav på leveranssäkerheten och bandbredden. Nätet ska möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.
husskylt

Det självklara valet

Med en anslutning till Falu Stadsnät har du en stor valfrihet kring vilken tjänsteleverantör som du vill anlita både när det gäller TV, Internet och Telefoni. Det är även flexibelt om du vill byta tjänsteleverantör eftersom det är korta bindningstider. Hos oss får du en framtidssäker anslutning och tillgång till alla tjänster som erbjuds i vårt öppna nät. Det råder fri konkurrens bland tjänsteleverantörerna, vilket innebär att du som kund alltid får en hög prestanda till ett bra pris. Du får en framtidssäker kommunikation, samtidigt som du kan öka värdet på din villa.
I filmen "installation och byggnation" får du svar på de flesta frågor om hur en anslutning går till. Klicka här för att titta på filmen.

Fiber till landsbygd

Falu Stadsnät arbetar intensivt med att få bredband till landsbygden. Målet är enligt kommunens bredbandsstrategi att nå ut till 90 % av hushållen senast år 2020.
ERUF_endast_flagga
Vi samarbetar med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att kunna bygga ut fibernät till boende, företag och ideella verksamheter på landsbygden.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.
Projekten finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projekten medför att boende i området får ett bredband i världsklass.
#inlineditbutton