495 kr/mån ex. moms
Engångsavgift
2 400 kr
Bindningstid
Ingen
Uppsägningstid
3 månader
Small-03Britt Distansbackup Server är designad för att sköta backupen av företagets servermiljöer.
Lokalbackup lösning baserar sig på en backup agent som gör backup av den lokala servern in till en central hårddiskbackup hos Britt. Första Backup bygger på en central hårddisk backuplösning hos Britt. Den centrala backuplösningen gör backup mot respektive servers/orts backupagenter som är installerade på varje server. Lösningen bygger på att man köper ett backuputrymme på Britts backuplösning. Detta utrymme kan fritt fördelas mellan olika servers och kontor. Andra Backup läser ut ”Första Backupen” från disklösningen till en andra hårddiskbackup. Denna andra backup finns i den sekundära datahallen. Ger skydd mot brand och stöld i den egna lokalen. Ersätter dagens backuplösning. Regelbunden backup av förändrat data varje natt via Internet/WAN eller Stadsnät.

Lösningen har stöd för ett stort antal plattformar såsom Windows Server, Linux, Unix, MAC, vmware, hyper-v. och även stöd för ett stort antal databaser såsom MS SQL, MySQL, Oracle SQL, Exchange, Sharepoint, Domino.

En stor fördel med Distansbackup Server är att Britt dagligen kontrollera att backupen fungerat och åtgärdar ev. fel. Regelbunden kontroll med Restore av data.

Pris per månad för 25GB från:
Denna information tillhandahålls av Britt Sweden Denna information tillhandahålls av Britt Sweden

Om Britt Sweden

Britt är inget nytt IT-bolag. Vi har funnits sedan 1989. Vi har bara hittat ett namn som passar oss bättre.

För ett tag sedan lyfte vi blicken och fick ovärderliga insikter om framtiden och valde att bli ett annorlunda IT-företag. Ett företag som vill hjälpa människor och organisationer att nå sin fulla potential.

Ett mänskligare IT-bolag, helt enkelt.